Prohlášení k opatřením Ministerstva zdravotnictví

2020-03-16

Prohlášení k opatřením Ministerstva zdravotnictví

PROHELP SERVICES, s.r.o. tímto potvrzuje, že počínaje dnem 6.3.2020 dodržuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 5503/2020-12/PRO, které bylo vydáno podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, dne 6.3.2020, tj. osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 nakoupené od společnosti 3M bude dále převádět či prodávat pouze následujícím oprávněným osobám, České republice a jejím organizačním složkám, osobám distribuujícím uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto Mimořádným opatřením. Uvedené Mimořádné opatření je platné až do jeho odvolání.

Top 1
oosn_info_text