Ochrana soukromí a GDPR

Ochrana osobních údajů 

Ve společnosti PROHELP SERVICES, s. r. o. jsme si vždy vážili, vážíme a budeme vážit našich obchodních partnerů, tedy dodavatelů i odběratelů – zákazníků. Zásady nakládaní s poskytnutými osobními údaji jsou u nás jedním z klíčových předpokladů důvěry.

Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data získaná či Vámi poskytnutá o Vaši osobě využijeme výhradně k Vaší identifikaci v obchodním styku. Dáte-li nám Váš souhlas, využijeme je rovněž k tomu, abychom Vás mohli informovat o novinkách či nabídce služeb a výrobků, příp. Vám poskytnout informace týkající se Vámi využívaných produktů či služeb. Některá data, v nezbytně detailním rozsahu, mohou být poskytnuta 3. straně, je-li to nutné pro realizaci objednávky (např. kurýrní služby), příp. technické podpoře. V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta ani prodána takovým třetím stranám, které nejsou zahrnuty v realizaci jednotlivých obchodních případů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016. PROHELP SERVICES, s.r.o. dbá na všechna práva a povinnosti, které z tohoto nařízení vyplývají.

Správce osobních ůdajů subjektu:

Údaje jsou zpracovávány společností PROHELP SERVICES, s.r.o. (jako správce osobních ůdajů) se sídlem Mazovská 479/8, 181 00 Praha 8, (dále také jako „správce“).

Důvod a rozsah zpracování osobních ůdajů subjektu:

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem. Pro realizaci objednávek jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon
 • e-mail
 • IČO
 • DIČ
 • Dodací a fakturační adresa

Osobní údaje zpracováváme do okamžiku požadavku jejich odstranění, příp. omezení zpracování.

Práva subjektu ůdajů:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku

V případě požadavku na uplatnění práva plynoucího z nařízení GDPR můžete využít následujcící odkazy:

… nebo nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

  Používání cookies

PROHELP SERVICES, s.r.o. shromažďuje a analyzuje některé informace uživatelů stránek, které nám pomáhají vylepšovat obsah či nabídku služeb a produktů. Uživatel není na základě těchto informací identifikovatelný a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Shromažďované informace tak mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K získávání těchto informací jsou používány soubory cookie.

Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládají na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Uživatel může ukládání cookies deaktivovat nebo prohlížeč nastavit tak, že při každém zaslání cookies je koncový uživatel o použití cookies informován.

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc (dále Google). Google užívá takzvaných cookies, textových souborů, které se ve Vašem počítači uloží a umožňují analýzu použití internetové stránky. S pomocí cookies jsou obdržené informace o Vašem používání této internetové stránky (výhradně vaše IP adresa) přenášeny na Google server v USA a tam uloženy. Google tyto informace používá k vyhodnocování informací o Vašem používání této internetové stránky, aby sestavil informace o aktivitách na této internetové stránce pro jejího provozovatele a aby dále zlepšil služby spojené s používáním internetových stránek a internetu samotného. V případě, že je to právně předepsáno či pokud třetí strana tato data zpracovává na základě příkazu Google, předá tyto informace třetím osobám. V žádném případě nebude Google spojovat vaši IP adresu s dalšími osobními údaji, jimiž Google disponuje. Instalaci cookies můžete také pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče omezit, upozorňujeme však na to, že v tom případě není možné plně využít všech funkcí této stránky. Použitím internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním o vás shromážděných údajů společnosti Google a to způsobem výše uvedeným.

Způsob, jak lze nastavit používání souborů cookies, naleznete na těchto odkazech:

 

Top 1
oosn_info_text